„TU IŠSIBLAŠKĘS, KAI ESI ALKANAS” AKCIJOS TAISYKLĖS

1. PRODUKTO PLATINTOJAS

1.1. UAB „Mars Lietuva“, įmonės kodas 11446581, adresas Statybininkų g. 2 p.d 14, Gargždai, LT-96002, Lietuva.

2. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

2.1. UAB „Big Idea LT“, įmonės kodas 302344405, adresas Vokiečių g. 26, LT-01130, Vilnius, Lietuva.

3. AKCIJOS VIETA

3.1. Akcija vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. AKCIJOS LAIKOTARPIS

4.1. Akcijos laikotarpis nuo 2018 08 13 iki 2018 09 30.

5. PRIZAI

5.1. PRIZINIS FONDAS
5.1.1. 1 nešiojamas kompiuteris MACBOOK AIR 13” i5 1.8GHz/86B/128GB flash/Intel HD 6000/INT.
5.1.2. 10 telefonų APPLE IPHONE 7, 32 GB
5.1.3. 50 dežučių SNICKERS BITES.

6. DALYVAVIMO TAISYKLĖS

6.1. Dalyvauti akcijoje gali visi nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. perkantys ne mažiau bet kurių dviejų produktų iš „Snickers“, „Snickers Bites“, „Mars“, „Twix“, „Twix Bites“, „Bounty“, „M&M’s“, „Milky Way“, nurodytų šių taisyklių 16 dalyje, bet kurioje Lietuvoje esančioje parduotuvėje.
6.1.1. Po pirkimo nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 23:59 dalyviai gali nemokamai registruotis ir dalyvauti akcijoje tinklalapyje www.snickers.lt pateikę būtiną informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą, čekio numerį, adresą.
6.2.1. čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.
6.3. Produktai turi būti įsigyti prieš registraciją, nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 23:59
6.4. Čekis turi būti saugomas iki 2018 m. lapkričio 16 d. kaip įrodymas atsiimant prizą.
6.5. Burtų traukime dalyvauja tik teisingai užpildytos registracijų paraiškos.
6.6. Neteisingai užpildytos registracijų paraiškos burtų traukime nedalyvauja.
6.7. Tas pats dalyvis gali dalyvauti daugiau nei kartą vėl įsigydamas produktų, atitinkančių akcijos taisykles ir registruodamas naują čekio numerį,
6.8. Visi užregistruoti unikalūs čekių numeriai dalyvaus burtų traukime.
6.9. Akcijos organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis:
6.9.1. registravosi su tuo pačiu čekio numeriu daugiau nei kartą tam, kad padidintų savo laimėjimo galimybes;
6.9.2. registravosi su tuo pačiu čekio numeriu pakeisdamas juos panašiais simboliais, papildydamas čekio numerį simboliais ar pakeisdamas simbolių kombinacijas;
6.9.3. registravosi bet kuriuo kitu numeriu, esančiu čekyje vietoje čekio numerio;
6.9.4. atliko tam tikrus veiksmus, kurie sukėlė pagrįstų abejonių dėl registracijos teisėtumo.
6.10. Akcijos organizatoriai neatsako už:
6.10.1. galimą dalyvių patirtą žalą įsigyjant kampanijos produktus ar atsiimant prizus;
6.10.2. pasekmes dėl neteisingai suvestų duomenų ar netiksliai pateiktos informacijos dėl pačių dalyvių kaltės;
6.10.3. neužbaigtas registracijas, dėl kurių kalti techninių įrenginių (iš kurių atliekama registracija) gedimai ar interneto trikdžiai.

7. DALYVIO DUOMENŲ PATEIKIMAS

7.1. Dalyvauti akcijoje galima nemokamai registruojantis tinklalapyje www.snickers.lt ir pateikiant privalomą informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, čekio numerį, adresą.

8. REGISTRACIJOS LAIKOTARPIS

8.1. Dalyviai gali registruotis akcijai nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d. 00:01 iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 23:59.

9. LAIMĖTOJŲ TRAUKIMAS

9.1. Prizų laimėtojai bus renkami iš visų užsiregistravusiųjų burtų tvarka, laimėtojus nustatant pasitelkus kompiuterinę įrangą.
9.2. Kiekviena paraiška, užregistruota laikantis terminų sąlygų, nurodytų 8 dalyje ir atitinkanti taisykles, turi teisę dalyvauti burtų traukime.

10. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

10.1. Laimėtojai bus skelbiami tinklalapyje www.snickers.lt per 5 darbo dienas pasibaigus žaidimui.

11. PRIZO ATSIĖMIMAS

11.1. Norėdami atsiimti prizus, laimėtojai turi susisiekti su UAB „Big Idea LT“ darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iki 2018 m. lapkričio 16 d. Norėdami susitarti dėl prizo atsiėmimo, laimėtojai turi paskambinti telefonu +370 6 729 1252.
11.2. Atsiimdami prizus laimėtojai turi pateikti pirkimo čekį, kuris laimėjo burtų traukime ir asmens dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ar ID kortelę) UAB „Big Idea LT“ atstovui.
11.3. Prizai nebus keičiami į pinigus ar keičiami į kitus prizus ar produktus.
11.4. Prizai nebus išduodami po 2018 m. lapkričio 16 d.
11.5. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2018 m. lapkričio 16 d., lieka UAB „Mars Lietuva“ nuosavybe.

12. SKUNDAI IR JŲ APŽVALGA

12.1. Loterijos dalyviai turi teisę pateikti skundus susijusius su loterija iki 2018 m. lapkričio 16 d. atvykdami į UAB „Big Idea LT“, adresu Jogailos g. 4, LT- 01402, Vilnius, Lietuva, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 ir užpildydami skundo formą raštu.
12.2. Visi skundai bus peržiūrėti, o atsakymai dalyviams pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai pateiktas skundas.

13. DRAUDIMAS DALYVAUTI

13.1. Loterijoje negali dalyvauti UAB „Mars Lietuva“ ir UAB „ Big Idea LT“ darbuotojai bei jų šeimos nariai (įskaitant jų šeimų narius – tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).
13.2. Jei ši sąlyga yra pažeidžiama ir žmogus, neturintis teisės dalyvauti burtų traukime, tampa vienu iš nugalėtojų, laimėtas prizas lieka UAB „Mars Lietuva“ nuosavybe.

14. PRIVATUMO POLITIKA

14.1. Užsiregistravę žaidime ar akcijoje ir pateikdami mums bet kokius savo asmens duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.
14.2. Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.
14.3. Registruodamiesi žaidime jūs pateikiate mums šiuos duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, ir sutinkate, kad mes tvarkytume šiuos jūsų duomenis. Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite toliau dalyvauti žaidime.
14.4. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes naudojame žaidimo laimėtojo nustatymo tikslais, taip pat susisiekimo su jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į jūsų užklausas, pastabas. Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.
14.5. Jūsų asmens duomenis taip pat galime naudoti, teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@groupidea.lt arba paštu UAB „Big Idea LT“, LT-01130, Vilnius. Bet kuriuo atveju, jūs visada turėsite galimybę atsisakyti mūsų naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje.
14.6. Visus jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. Žaidimų ir loterijų organizavimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol jūs dalyvaujate tokiame žaidime ir 1 mėnesį nuo dalyvavimo pabaigos. Žaidimo ir akcijos laimėtojo asmens duomenis saugome 10 metų. Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo dalyvavimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.
14.7. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums organizuoti ir vykdyti žaidimus ir akcijas, o taip pat tvarko šią internetinę svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės srinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. Įstatymuose tiesiogiai numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.
14.8. Duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
14.9. Mes imamės reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
14.10. Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@groupidea.lt arba paštu UAB „Big Idea LT“, LT-01130, Vilnius, susipažinti su mūsų tvarkomais duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
14.11.Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.snickers.lt

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.Taisykles galima rasti tinklalapyje www.snickers.lt.

15. AKCIJOJE DALYVAUJANČIŲ PREKIŲ SĄRAŠAS:

 • SNICKERS 50g
 • SNICKERS Bites pouch 136g
 • MARS 51g
 • TWIX Xtra (twin) 75g
 • TWIX White (twin) 46g Ltd 2018
 • BOUNTY (twin) 57g 1x24 STO
 • M&M’s Peanut 45g
 • M&M’s Chocolate 90g
 • M&M’s Crispy 77g
 • SNICKERS 75g (2x37,5g)
 • SNICKERS White 49g Ltd 2018
 • MARS 2pack (twin) 70g
 • TWIX 4pack 200g
 • TWIX White Xtra 75g 4x30 Ltd 2018
 • BOUNTY 4pack 228g
 • M&M’s Chocolate 45g
 • M&M’s Peanut 200g
 • SNICKERS 4pack 200 g
 • SNICKERS White 2pack 80g 8x24 Ltd 2018
 • TWIX Original (twin) 50g
 • TWIX Bites 140g
 • BOUNTY (twin) 57g 12x24
 • MILKY WAY Original 21,5g
 • M&M’s Peanut 90g
 • M&M’s Chocolate 200g